תקנון תחרות הכוריאוגרפיה להקות מחול ישראלי

"מעבר לקשת"

 • מועד התחרות: יום רביעי 1 ביולי 2020 בשעה 23:59, באצטדיון

נושא התחרות:

הריקוד הישראלי ביותר
הריקוד הזוכה במקום ה-1 ייצג את ישראל בתחרות הפולקלור הבינלאומית בשנה הבאה בכרמיאל

משתתפי התחרות:

 • התחרות פתוחה ללהקות חובבים בלבד.
 • גיל הרקדנים יהיה מתיכון ומעלה.

 הרשמה לתחרות

 • ההרשמה לתחרות תעשה באמצעות טופס הרשמה מקוון המפורסם באתר פסטיבל כרמיאל.

תנאים להשתתפות בתחרות

 • הריקוד לא השתתף מעולם בתחרות בפסטיבל מחולות כרמיאל.
 • הריקוד משלב לכל הפחות 5 מהלכים תנועתיים של מחול פולקלור.
 • המוזיקה / השיר הנבחר יהווה ייצוג ל"פס הקול הישראלי" (שירה, לחן, מצלול, כלי נגינה מקומיים וכלי נגינה שנקלטו במרחב, התייחסות למילים, ללחן ולעיבוד)
 • אורך הריקוד/מוסיקה לא יעלה על 4:00 דקות.
 • אין לבצע שינויים במוזיקה לאחר קבלת אישור סופי.
 • יש לשלב רקדנים ורקדניות לפי תוכן ומהות נושא הריקוד.
 • יש לשלב רקדנים ורקדניות לפי תוכן ומהות נושא הריקוד.
 • מספר הרקדנים המינימלי בקבוצה הוא 16 ולא יעלה על 30.
 • 12 הריקודים שיתקבלו יידרשו לשלוח סרטון וידאו של הריקוד, שיצולם באופן מיטבי.

מבנה התחרות

 • פתיחת ההרשמה לתחרות ביום 21 בפברואר 2020 באמצעות טופס מקוון באתר הפסטיבל.
 • סגירת ההרשמה לתחרות ביום 30 באפריל 2020.
 • בחינת עמידת הריקודים בתנאי הסף וסינון 12 ריקודים שיתקבלו לתחרות ייעשה ע"י וועדה אמנותית ייעודית.

בחירת 12 הלהקות המשתתפות

הריקודים שיוגשו ייבחנו לפי הקריטריונים הבאים:

 • תכנים ונושאים: ערכים, מסורות אתניות ולאומיות, חיבור לסביבה הפיזית-גיאוגרפית, מעגל החיים ומעגל השנה, חקלאות ובנייה, התנ"ך וארון הספרים היהודי, אירועים היסטוריים, תרבות מקומית וכד'
 • בין שמחה לאבל
 • דגמי תנועה: צעדות מרפרטואר המחול הישראלי וממורשות המחול האתני, מחוות ידיים ומאפייני תנועה מקומיים ועוד
 • תלבושות ואביזרים: צבעים, מרקמים עיצוב וסגנון הנובעים מהנופים ומההוויה הישראלית
 • מבנים צורניים וכוריאוגרפיה
 • מוזיקה
 • שיקול אמנותי כללי

שיפוט הריקודים בתחרות

 • הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:
  1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות, התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (10%).
  2. מקוריות וחדשנות (10%).
  3. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (10%).
  4. תמונות כוריאוגרפיות (10%).
  5. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (10%).
  6. תלבושות (10%)
  7. איכות הביצוע (10%)
  8. התרשמות אמנותית כללית (30%).

וועדות השיפוטכללי

ועדות השיפוט יתייחסו בהחלטתם למקומות הראשונים ע"פ הקטגוריות הבאות:

 • OVERALL
 • תלבושות
 • ביצוע

וועדות השיפוט – OVERALL

 • חבר שופטים המונה לכל הפחות 6 שופטים – 60% מהתוצאה  הסופית
 • וועדות שיפוט מרחבי העולם – 20% מהתוצאה הסופית
 • הקהל הרחב – 20% מהתוצאה הסופית

וועדות השיפוט – תלבושות, ביצוע

חבר שופטים מקצועי ייעודי לכל קטגוריה: תלבושות / איכות הביצוע.

שונות

 • הלהקות המשתתפות בתחרות יצולמו לקליפ שיועלה לרשתות החברתיות.
 • הריקודים יועלו לרשת החברתית ע"י פסטיבל כרמיאל בלבד כחלק ממהלך השיווק לתחרות.

 הפקה

 • חזרות התאורה והסימונים ייקבעו בתיאום עם הכוריאוגרפים.
 • יש לעמוד בלוח החזרות שההפקה תקצה לחזרות גנרליות.
 • הלהקה תתייצב 30 דקות לפני תחילת התחרות בבמה.
 • סדר ההופעה  יקבע על ידי הגרלה. אם בהגרלה עלו שני ריקודים בסגנון זהה – מגרילים ריקוד נוסף בסגנון אחר. אם שני הריקודים האחרונים בתחרות בסגנון זהה – אזי הריקוד האחרון הופך להיות הריקוד הראשון בתחרות, ובהתאמה כל ריקודי התחרות יורדים 1 בסדר הופעתם (למשל, ריקוד 1 הופך ל-2 וכן הלאה).
 • הלהקות המשתפות בתחרות תשארנה עד תום המופע.

פרסים

להענקת הפרסים יעלו כל המתחרים לבמה.

יש להקפיד על לבוש מכובד לאירוע.

פרסים יוענקו למקומות הראשונים:

 • בתחום הכוריאוגרפיה ינתנו פרסים למקומות מ – 1 – 2 – 3
 • תלבושות: ינתן פרס אחד בלבד
 • ביצוע:  ינתן פרס אחד בלבד