תקנון תחרות הכוריאוגרפיה להקות מחול ישראלי

מועד התחרות: יום רביעי בתאריך 3/7/19

נושא התחרות:
אחדות בישראל וההשפעה של המחול האתני על המחול הישראלי

משתתפי התחרות

 • התחרות פתוחה ללהקות חובבים בלבד.
 • גיל הרקדנים יהיה מתיכון ומעלה.

 הרשמה לתחרות

 • ההרשמה לתחרות תעשה באמצעות טופס הרשמה מקוון המפורסם באתר פסטיבל כרמיאל.

תנאים להשתתפות בתחרות

 1. הריקוד לא השתתף מעולם בתחרות בפסטיבל מחולות כרמיאל.
 2. המוסיקה חייבת להיות עם המוטיבים של נושא התחרות מוטיב אחד או יותר.
 3. הריקוד משלב לכל הפחות 5 מהלכים תנועתיים של מחול פולקלור.
 4. השירים חייבים לקבל אישור מראש מהפקת התחרות.
 5. אורך הריקוד/מוסיקה לא יעלה על 4:30 דקות.
 6. מלחין השיר הינו יוצר ישראלי, אזרח ישראל, שמקום פועלו העיקרי ישראל.
 7. המוסיקה תועבר אל מפיק התחרות לאישור סופי. ועדת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבחון עיבודים ולפסול אותם ע"פ שיקול דעתה.
 8. אין לבצע שינויים במוסיקה לאחר קבלת אישור סופי.
 9. 12 הריקודים שיתקבלו יידרשו לשלוח סרטון וידאו של הריקוד, שיצולם באופן מיטבי.

מבנה התחרות

 • פתיחת ההרשמה לתחרות ביום 21 במרץ 2019 באמצעות טופס מקוון באתר הפסטיבל.
 • סגירת ההרשמה לתחרות ביום 30 באפריל 2019.

שימו לב, לאור הביקוש ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 12 למאי 2019 בשעה 23:59.

 • בחינת עמידת הריקודים בתנאי הסף ע"י ההנהלה האמנותית של הפסטיבל.
 • סינון 12 ריקודים שיתקבלו לתחרות ע"י ההנהלה האמנותית של הפסטיבל.

הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:

  1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות, התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (10%).
  2. מקוריות וחדשנות (10%).
  3. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (10%).
  4. תמונות כוריאוגרפיות (10%).
  5. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (10%).
   התרשמות אמנותית כללית (50%).
 • הריקודים יועלו לרשת החברתית ע"י פסטיבל כרמיאל בלבד. הריקוד שיזכה במרבית הלייקים בפוסט שעלה ע"י פסטיבל כרמיאל – יזכה בקטגוריית "חביב הקהל".
 • תחרות הכוריאוגרפיה תיערך ביום רביעי, 3 ביולי 2019.

וועדות השיפוט

 • חבר שופטים המונה 8 שופטים.
 • וועדות שיפוט עירוניות המונות 3 חברים בכל עיר (וועדות השיפוט לא יצביעו לריקוד הלהקה העירונית שלהם).

 ועדות השיפוט יתייחסו בהחלטתם למקומות הראשונים ע"פ הקטגוריות הבאות:

 • כוריאוגרפיה
 • תלבושות
 • ביצוע

הפקה

 • ההשתפות בישיבות ההפקה חובה.
 • יש לעמוד בלוח החזרות שההפקה תקצה לחזרות גנרליות.
 • הלהקה תתיצב 30 דקות לפני תחילת התחרות בבמה.
 • סדר ההופעה  יקבע על ידי הגרלה. אם בהגרלה עלו שני ריקודים בסגנון זהה – מגרילים ריקוד נוסף בסגנון אחר. אם שני הריקודים האחרונים בתחרות בסגנון זהה – אזי הריקוד האחרון הופך להיות הריקוד הראשון בתחרות, ובהתאמה כל ריקודי התחרות יורדים 1 בסדר הופעתם (למשל, ריקוד 1 הו]ך ל-2 וכן הלאה).
 • הלהקות המשתפות בתחרות תשארנה עד תום המופע.

לוח חזרות

 • חזרות התאורה יתבצעו בשני סבבים על פי הגרלת התחרות: ערב החזרה הגנרלית וערב מופע הפתיחה מיד לאחר סיום
 • חזרות בוקר החל משעה 08:00 לוח חזרות יפורסם בהמשך

פרסים

להענקת הפרסים יעלו כל המתחרים לבמה.
יש להקפיד על לבוש מכובד לאירוע.
פרסים יוענקו למקומות הראשונים:

 • בתחום הכוריאוגרפיה ינתנו פרסים למקומות מ – 1 – 2 – 3.
 • תלבושות ינתן פרס אחד בלבד
 • ביצוע  ינתן פרס אחד בלבד