תחרות הכוריאוגרפיה להקות מחול ישראלי

ע"ש אייל בן יהושע ז"ל

"אחדות בישראל"
וההשפעה של המחול האתני על המחול הישראלי

מי יזכה בריקוד השנה ?
מי יזכה בפרס הביצוע ?
מי יזכה בעיצוב התלבושת הטובה ביותר ?

פסטיבל מחול כרמיאל מתכבד להזמין
כוריאוגרפים מתחום המחול הישראלי לבמה
להגיש יצירות לתחרות הכוריאוגרפיה הארצית

מועד הגשת הבקשות עד ליום 30 באפריל 2019 בשעה 23:59

איך זה עובד?

בתחרות ישתתפו 12 ריקודים.
לאחר וועדת השיפוט הראשונה,
יקבלו הלהקות הודעה אודות קבלתן לתחרות.
הלהקות שישתתפו בתחרות יתבקשו לצלם את הריקוד באופן מיטבי.
ומפה.. מתכוננים לתחרות!