תחרות הכוריאוגרפיה להקות מחול ישראלי

ע"ש אייל בן יהושע ז"ל

"אחדות בישראל"
וההשפעה של המחול האתני על המחול הישראלי

מי יזכה בריקוד השנה ?
מי יזכה בפרס הביצוע ?
מי יזכה בעיצוב התלבושת הטובה ביותר ?

פסטיבל מחול כרמיאל מתכבד להזמין
כוריאוגרפים מתחום המחול הישראלי לבמה
להגיש יצירות לתחרות הכוריאוגרפיה הארצית

מועד הגשת הבקשות עד ליום 30 באפריל 2019 בשעה 23:59

איך זה עובד?

בתחרות ישתתפו 12 ריקודים.
לאחר וועדת השיפוט הראשונה,
יקבלו הלהקות הודעה אודות קבלתן לתחרות.
הלהקות שישתתפו בתחרות יתבקשו לצלם את הריקוד באופן מיטבי.
ומפה.. מתכוננים לתחרות!

יש להגיש עד 12/5.2019 בשעה 23:59