תקנון תחרות חיבור ריקודי עם

מועד התחרות: יום רביעי בתאריך 1/7/20

תקנון השתתפות ליוצרים

 1. כל משתתף יגיש ריקוד אחד בלבד, שלא נחשף בעבר.
 2. על היוצר לבחור שיר או ביצוע מוסיקלי שנרשמו כמקובל במערכת רישום הריקודים בארגון המרקידים.
 3. .לחן הריקוד חייב להיות מאת יוצר ישראלי., לשיר שהוקלט לראשונה עד שנת 79 בעיבוד ישן או חדש.
 4. לשיר הנבחר אין ריקוד קיים (=שאינו ריקוד כפול)

צילום והקלטה

 1. את הריקוד יש להגיש באמצעות קישור (לינק) במערכת הרישום לתחרות באתר פסטיבל כרמיאל.
 2. סרטון הריקוד לא יעלה לרשת האינטרנט (YouTube, פייסבוק) אלא באישור ההפקה.

שלב שיפוט ראשון

 1. ביום 24 באפריל 2020 ייערך יום מיונים לריקודים שהוגשו.
 2. צוות השיפוט הראשון יצפה בריקודים ביום זה ויבחר על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים את הריקודים שיתחרו בתחרות  בפסטיבל.

שלב היערכות לתחרות

 • יוצרי הריקודים שיבחרו לתחרות יעבדו עם ראש הנבחרת מתחום ריקודי העם הישראליים בהיקף ייעוץ וליווי לבחירת המשתתף ובתיאום ראש הנבחרת.

שלב הגמר – תחרות

 1. צוות השיפוט:
  • ימונה צוות שופטים המורכב מאנשי מקצוע בתחומי המחול והמוזיקה ולכל הפחות 5 שופטים.
  • ארבעה ראשי נבחרת שליוו את המועמדים בתחרות.
  • קהל הצופים מקבל זכות הצבעה.
 1. כל יוצר יכין מבעוד מועד קבוצת רוקדים שלא תעלה על 24 משתתפים ולא תפחת מ- 8 משתתפים, אשר תציג את הריקוד. באחריות היוצר לארגן  את קבוצת הרוקדים ולהגיע לאתר התחרות כ-60 דקות לפני פתיחת התחרות לתדריך ע"י הנהלת התחרות. קבוצה שלא תהיה בתדריך לא תוכל להופיע והריקוד ייפסל.
 2. לאחר הצגת הריקודים, צוות השיפוט ידרג אותם ויודיע על הניקוד.
 3. למשתתפים יוענקו תעודות השתתפות ושי הוקרה, לשלושת המקומות הראשונים, יוענקו פרסים .
 4. להנהלת פסטיבל כרמיאל ולמארגני התחרות תהיה הזכות לעשות שימוש במוסיקה ובריקוד שיתחרה ולהפיצם ומבלי לפצות או לשלם כל תמלוגים שהם ליוצרי  הריקודים.
 5. התחרות תתקיים בהתאם וכפוף להוראות ונהלים הנהוגים בפסטיבל כרמיאל.
 6. חלה חובת הגעה על היוצר לתחרות בפסטיבל כרמיאל.
 7. כל מקום בו כתוב התקנון בלשון זכר, תהא הכוונה גם בלשון נקבה.