מרקיד/ת הילדים לשנת 2018

תנאי סף להגשה

  1. מגיש המועמדות מרקיד ילדים עד גיל 18 לפחות אחת לשבוע, ומרקיד 5 שנים ומעלה.
  2. המגיש לא זכה בפרס בקטגוריה זו בשנה הקודמת לטקס.
  3. המועמד הינו אזרח ותושב ישראל
  4. אין נגד המועמד / המגיש הרשעה בעבירה פלילית, למעט עבירות חטא.
  5. למועמד מלאו 18 שנים לפחות ביום 1 ביולי 2019

אמות מידה להערכה

  1. עשיה חדשנית (30%)
  2. פריצה יוצאת דופן (תודעתית) (20%)
  3. השפעה על התחום (40%)
  4. תרומה לקהילה (10%)

הערה: אמות המידה הללו ייבחנו על פעילות המרקיד בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2018

 

מועד ההגשה הסתיים ב-30.4.2019 ב-23:59