מרקידת השנה לשנת 2018

תנאי סף להגשה

  1. מגישת המועמדות הינה מרקידה בעלת חוג קבוע אחד לריקודי-עם, לכל הפחות.
    ומרקידה 5 שנים ומעלה
  2. המגישה לא זכתה בפרס בקטגוריה זו בשנה הקודמת לטקס.
  3. המועמדת הינה אזרח ותושב ישראל
  4. אין נגד המועמדת / המגישה הרשעה בעבירה פלילית, למעט עבירות חטא.
  5. למועמדת מלאו 18 שנים לפחות ביום 1 ביולי 2019.

אמות מידה להערכה

  1. עשיה חדשנית (30%)
  2. פריצה יוצאת דופן (תודעתית) (30%)
  3. השפעה על התחום (40%)

הערה: אמות המידה הללו ייבחנו על פעילות המרקידה בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2018

 

מועד ההגשה הסתיים ב-30.4.2019 ב-23:59