טקס פרסי המחול - בקטגוריית ריקודי עם

בחר קטגוריה להגשה

המועמדים בקטגוריות הבאות יומלצו על-ידי ההנהלה האמנותית של האירוע:
מפעל חיים | יוצר |  תגלית השנה | אישיות העוסקת בתחום של חשיפת מחול ישראלי (ריקודי עם) במישור הבינלאומי 

לפירוט תנאי הסף ואמות המידה להערכה בקטגוריות אלו