פירוט תנאי הסף בכל קטגוריה ואמות המידה להערכה - ריקודי עם

1. ריקוד מעגל

תנאי סף

 1. הריקוד משלב לכל הפחות חמש צעדות ריקודי-עם.
 2. הריקוד נרקד בהרקדות פרק זמן מינימלי של 4 חודשים.
 3. הריקוד חובר בין 1 בינואר ל-31 דצמבר 2018 (חובר לעניין זה = עבר השתלמות או שנרשם באתר המרקידים כריקוד "קיים")
 4. מלחין השיר הוא יוצר ישראלי, אזרח ישראל, שמקום פועלו המרכזי בישראל.
 5. הריקוד המוצע הינו יחיד לשיר המוצע (כלומר, שאינו ריקוד כפול)
 6. כל יוצר יכול להגיש ריקוד אחד בלבד בקטגוריה זו.
 7. רשאי להגיש מועמדות אך ורק יוצר הריקוד.

אמות מידה להערכה

הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:

 1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות, התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (25%).
 2. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (25%).
 3. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (15%).
 4. מקוריות וחדשנות (15%).
 5. התרשמות אמנותית כללית (20%)

2. ריקוד זוגות

תנאי סף

 1. הריקוד משלב לכל הפחות חמש צעדות ריקודי-עם.
 2. הריקוד נרקד בהרקדות פרק זמן מינימלי של ארבעה חודשים.
 3. הריקוד חובר בין 1 בינואר ל-31 דצמבר 2018 (חובר לעניין זה = עבר השתלמות או שנרשם באתר המרקידים כריקוד "קיים")
 4. מלחין השיר הוא יוצר ישראלי, אזרח ישראל, שמקום פועלו המרכזי בישראל.
 5. הריקוד המוצע הינו יחיד לשיר המוצע (כלומר, שאינו ריקוד כפול)
 6. כל יוצר יכול להגיש ריקוד אחד בלבד בקטגוריה זו.
 7. רשאי להגיש מועמדות אך ורק יוצר הריקוד.

אמות מידה להערכה

הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:

 1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות, התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (25%).
 2. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (25%).
 3. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (10%).
 4. מקוריות וחדשנות (10%).
 5. קשר בין בני הזוג בריקוד (10%).
 6. התרשמות אמנותית כללית (20%).

3. מרקיד השנה

תנאי סף

 1. מגיש המועמדות הינו מרקיד בעל חוג קבוע אחד לריקודי-עם, לכל הפחות ומרקיד 5 שנים ומעלה
 2. המגיש לא זכה בפרס בקטגוריה זו בשנה הקודמת לטקס.

אמות מידה להערכה

 1. עשיה חדשנית (30%)
 2. פריצה יוצאת דופן (תודעתית) (30%)
 3. השפעה על התחום (40%)

הערה: אמות המידה הללו ייבחנו על פעילות המרקיד בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2018

4. מרקידת השנה

תנאי סף

 1. מגישת המועמדות היא מרקידה בעל חוג קבוע אחד לריקודי-עם, לכל הפחות ומרקידה 5 שנים ומעלה
 2. המגישה לא זכתה בפרס בקטגוריה זו בשנה הקודמת לטקס.

 אמות מידה להערכה

 1. עשיה חדשנית (30%)
 2. פריצה יוצאת דופן (תודעתית) (30%)
 3. השפעה על התחום (40%)

הערה: אמות המידה הללו ייבחנו על פעילות המרקידה בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2018

5. מרקיד/ת ילדים

תנאי סף

 1. מגיש המועמדות מרקיד ילדים עד גיל 18, לפחות אחת לשבוע, ומרקיד 5 שנים ומעלה
 2. המגיש לא זכה בפרס בקטגוריה זו בשנה הקודמת לטקס.

 אמות מידה להערכה

 1. עשיה חדשנית (30%)
 2. פריצה יוצאת דופן (תודעתית) (20%)
 3. השפעה על התחום (40%)
 4. תרומה לקהילה (10%)

הערה: אמות המידה הללו ייבחנו על פעילות המרקיד בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2018

6. מרקידת נשים

תנאי סף

 1. מגישת המועמדות הינה בעלת חוג קבוע אחד לכל הפחות ייעודי לנשים דתיות ומרקידה 5 שנים ומעלה.

 2. המגישה לא זכה בפרס בקטגוריה זו בשנה הקודמת לטקס.

 אמות מידה להערכה

 1. עשיה חדשנית (30%)
 2. פריצה יוצאת דופן (תודעתית) (30%)
 3. השפעה על התחום (40%)

הערה: אמות המידה הללו ייבחנו על פעילות המרקיד בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2018

7. תגלית השנה

תנאי סף

 1. המועמד הינו מרקיד או יוצר ריקודי עם.
 2. המרקיד או היוצר פעילים בתחומם לא יותר מ-5 שנים
 3. המועמד לא זכה בפרס בקטגוריה זו בעבר. 

אמות מידה להערכה

 1. עשיה חדשנית (30%)
 2. פריצה יוצאת דופן (תודעתית) (30%)
 3. השפעה על התחום (40%)

הערה: המועמדים בקטגוריה זו ייבחרו ע״י ההנהלה האמנותית, שתעביר המלצותיה לוועדה האמנותית.

8. יוצר

תנאי סף

 1. היוצר חיבר לפחות 20 ריקודי עם שנרקדים בהרקדות בארץ ו/או בחו"ל.
 2. היוצר לא זכה בפרס בקטגוריה זו בעבר. 

אמות מידה להערכה

תרומה גדולה במיוחד ליצירה הישראלית.
הערה: המועמדים בקטגוריה זו ייבחרו ע״י ההנהלה האמנותית, שתעביר המלצותיה לוועדה האמנותית.

9. אישיות העוסקת בתחום של חשיפת מחול ישראלי (ריקודי עם) במישור הבינלאומי

אמות מידה להערכה

הפרס יינתן עבור פעילות של חמש שנים לפחות אשר תרומתה לחשיפת המחול הישראלי (ריקודי עם) ברחבי העולם היתה בעלת השפעה ניכרת על התחום בתפוצות.
הערה: המועמדים בקטגוריה זו ייבחרו ע״י ההנהלה האמנותית, שתעביר המלצותיה לוועדה האמנותית.
הערה: מי שזכה בפרס זה – מועמדותו לפרס זה בשנים הבאות לא תידון כלל.

10. מפעל חיים

אמות מידה להערכה

הפרס יינתן עבור פעילות של 25 שנה לפחות אשר תרומתה למחול הישראלי במובנה הרחב השאירה חותם על התחום, ולאנשי מחול שתרמו וסייעו להתפתחות המחול לדורותיו.
הערה: המועמדים בקטגוריה זו ייבחרו ע״י ההנהלה האמנותית, שתעביר המלצותיה לוועדה האמנותית.
הערה: מי שזכה בפרס זה – מועמדותו לפרס זה בשנים הבאות לא תידון כלל.