פירוט תנאי הסף בכל קטגוריה ואמות המידה להערכה - מחול ישראלי במה

1. ריקוד עכשווי (מודרני)

תנאי סף

 1. הריקוד משלב לכל הפחות חמישה מהלכים תנועתיים של מחול מודרני.
 2. הריקוד חובר בין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019. (חובר לעניין זה = עלה על במה)
 3. מלחין השיר הוא יוצר ישראלי כלומר אזרח ישראל, שמקום פועלו המרכזי בישראל.
 4. כל יוצר יכול להגיש ריקוד אחד בלבד בקטגוריה זו.
 5. רשאי להגיש מועמדות אך ורק כוריאוגרף הריקוד.

אמות מידה להערכה

הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:

 1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות, התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (25%).
 2. מקוריות וחדשנות (10%).
 3. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (25%).
 4. תמונות כוריאוגרפיות (10%).
 5. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (10%).
 6. התרשמות אמנותית כללית (20%).

2. ריקוד אתני (פולקלור)

תנאי סף

 1. הריקוד משלב לכל הפחות חמישה מהלכים תנועתיים של מחול פולקלור.
 2. הריקוד חובר בין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019. (חובר לעניין זה = עלה על במה)
 3. מלחין השיר הוא יוצר ישראלי כלומר אזרח ישראל, שמקום פועלו המרכזי בישראל.
 4. כל יוצר יכול להגיש ריקוד אחד בלבד בקטגוריה זו.
 5. רשאי להגיש מועמדות אך ורק יוצר הריקוד.

אמות מידה להערכה

הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:

 1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות, התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (25%).
 2. מקוריות וחדשנות (10%).
 3. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (25%).
 4. תמונות כוריאוגרפיות (10%).
 5. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (10%).
 6. התרשמות אמנותית כללית (20%). 

3. ריקוד ישראלי (הורה)

תנאי סף

 1. הריקוד משלב לכל הפחות חמישה מהלכים תנועתיים של מחול הורה.
 2. הריקוד חובר בין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019. (חובר לעניין זה = עלה על במה)
 3. מלחין השיר הוא יוצר ישראלי כלומר אזרח ישראל, שמקום פועלו המרכזי בישראל.
 4. כל יוצר יכול להגיש ריקוד אחד בלבד בקטגוריה זו.
 5. רשאי להגיש מועמדות אך ורק יוצר הריקוד.

אמות מידה להערכה

הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:

 1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות, התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (25%).
 2. מקוריות וחדשנות (10%).
 3. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (25%).
 4. תמונות כוריאוגרפיות (10%).
 5. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (10%).
 6. התרשמות אמנותית כללית (20%).

4. ריקוד ישראלי שמבוצע ע"י להקות חו"ל

תנאי סף

 1. מקום פעילותה העיקרי של הלהקה אינו ישראל בשלוש השנים האחרונות.
 2. עיקר פועלה של הלהקה במחול ישראלי לבמה.
 3. הריקוד המוצע משלב לכל הפחות חמישה מהלכים תנועתיים של מחול הורה.
 4. הריקוד חובר בין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019. (חובר לעניין זה = עלה על במה)
 5. מלחין השיר הוא יוצר ישראלי, אזרח ישראל, שמקום פועלו המרכזי בישראל.
 6. רשאי להגיד מועמדות המנהל האמנותי של הלהקה.
 7. כל מנהל אמנותי יכול להגיש ריקוד אחד בלבד בקטגוריה זו.

אמות מידה להערכה

הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:

 1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות, התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (25%).
 2. מקוריות וחדשנות (10%).
 3. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (25%).
 4. תמונות כוריאוגרפיות (10%).
 5. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (10%).
 6. התרשמות אמנותית כללית (20%).

5. מנהל להקה

פניה יזומה ע"י ההנהלה האמנותית ל-20 כוריאוגרפים מובילים, שימליצו וידרגו 3 מנהלי להקות שאינם מנהל/ת הלהקה שלהם.
מנהל הלהקה שיזכה במירב הנקודות יוכרז כזוכה בקטגוריה זו.
הערה: ההמלצה על פעילות מנהל הלהקה בין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019.

6. עיבוד מוזיקלי

ההגשה בקטגוריה זו תבוצע ע"י כוריאוגרף הלהקה. ניתן להגיש כל עיבוד מוזיקלי ששימש ליצירה של הלהקה לתקופה שבין 1 באפריל 2018 לתאריך 31 במרץ 2019.
הפרס בקטגוריה זו יוענק למעבד המוזיקלי.

 אמות מידה להערכה

 1. חיבור לסגנון הריקוד שהכוריאוגרף ביקש (15%)
 2. חדשנות (15%)
 3. עושר כלי (10%)
 4. התרשמות אמנותית כללית (60%)

7. תגלית השנה

תנאי סף

 1. המועמד הינו כוריאוגרף מחול ישראלי לבמה.
 2. המועמד הינו כוריאוגרף 5 שנים ומעלה.
 3. המועמד לא זכה בפרס בקטגוריה זו בעבר.

 אמות מידה להערכה

 1. עשיה חדשנית (30%)
 2. פריצה יוצאת דופן (תודעתית) (30%)
 3. השפעה על התחום (40%)

הערה: המועמדים בקטגוריה זו ייבחרו ע״י הוועדה האמנותית, שתעביר המלצותיה לוועדה הבוחרת.

8. מפעל חיים

אמות מידה להערכה

הפרס יינתן עבור פעילות של 25 שנה לפחות אשר תרומתה למחול הישראלי במובנה הרחב השאירה חותם על התחום, ולאנשי מחול שתרמו וסייעו להתפתחות המחול לדורותיו.
הערה: המועמדים בקטגוריה זו ייבחרו ע״י הוועדה האמנותית, שתעביר המלצותיה לוועדה הבוחרת.
הערה: מי שזכה בפרס זה – מועמדותו לפרס זה בשנים הבאות לא תידון כלל.