ריקוד אתני (פולקלור) לשנת 2018

תנאי סף להגשה

 1. הריקוד משלב לכל הפחות חמישה מהלכים תנועתיים של מחול פולקלור.
 2. הריקוד חובר בין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019. (חובר לעניין זה = עלה על במה)
 3. מלחין השיר הוא יוצר ישראלי כלומר אזרח ישראל, שמקום פועלו המרכזי בישראל.
 4. כל יוצר יכול להגיש ריקוד אחד בלבד בקטגוריה זו.
 5. רשאי להגיש מועמדות אך ורק כוריאוגרף הריקוד.
 6. המועמד הינו אזרח ותושב ישראל
 7. אין נגד המועמד / המגיש הרשעה בעבירה פלילית, למעט עבירות חטא.
 8. למועמד מלאו 18 שנים לפחות ביום 1 ביולי 2019

אמות מידה להערכה

הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:

 1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות,
  התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (25%).
 2. מקוריות וחדשנות (10%).
 3. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (25%).
 4. תמונות כוריאוגרפיות (10%).
 5. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (10%).
 6. התרשמות אמנותית כללית (20%).