עיבוד מוזיקלי 

  1. ההגשה בקטגוריה זו תבוצע ע"י כוריאוגרף הלהקה.
  2. ניתן להגיש כל עיבוד מוזיקלי ששימש ליצירה של הלהקה בין התאריכים  1 באפריל 2018 עד 31 במרץ 2019.
  3. הפרס בקטגוריה זו יוענק למעבד המוזיקלי. 

אמות מידה להערכה

  1. חיבור לסגנון הריקוד שהכוריאוגרף ביקש (15%)
  2. חדשנות (15%)
  3. עושר כלי (10%)
  4. התרשמות אומנותית כללית (שטף, מעברים בין חלקים, אסתטיקה ועוד) (60%)