טקס פרסי המחול
בקטגוריית מחול ישראלי לבמה

בחר קטגוריה להגשה

המועמדים בקטגוריות הבאות יומלצו על-ידי ההנהלה האמנותית של האירוע:
מפעל חיים | תגלית השנה | מנהל להקה

לפירוט תנאי הסף ואמות המידה להערכה בקטגוריות אלו.