טקס פרסי המחול הישראלי

טקס פרסי המחול הינו אירוע מקצועי, שמעניק מדי שנה
פרסים למובילי דעה ולמשפיעים על תחום המחול הישראלי לגווניו.
מטרתנו בכל שנה להוסיף תחום מחול אחד לפחות הפועל בארץ.
השנה ישתתפו בטקס שני תחומי מחול:
ריקודי עם ומחול ישראלי לבמה.

פרסים

הפרס בכל קטגוריה הינו 2,000 ש״ח שיוענקו למועמד הנבחר.
הפרס בקטגוריית מפעל חיים הינו 10,000 ש"ח למועמד הנבחר.

להגשה יש ללחוץ על הקטגוריה הרצויה

ריקודי עם
מחול ישראלי לבמה

מועד הגשת הבקשות עד ליום 30 באפריל 2019 בשעה 23:59

לתקנון המלא

פירוט תנאי הסף בכל קטגוריה ואמות המידה להערכה: ריקודי עם, מחול ישראלי לבמה